قارچ گردی

رسانه تخصصی  هاگ  بر اساس اهداف، رسالت و برنامه های بلند مدت خود با هدف افزایش سطح آگاهی همراهان گرامی در سطوح صاحبان فن و کارفرمایان محترم صنعت پرورش قارچ و علاقمه مندان نا آشنا با پروسه  تولید و پرورش قارچ خوراکی، تصمیم به برگزاری و ارائه سرویس های قارچ گردی در سطوح مختلف در مزارع مطرح پرورش قارچ خوراکی کشور و سرویس های ویژه قارچ گردی تخصصی در مزارع قارچ خارج از کشور نموده است. هدف غایی از این سرویس ها ارتقاء سطح دانش و آگاهی همراهان و اشاعه فرهنگ مصرف بیشتر قارچ، این غذای سلامت در جامعه است .

 این خدمات در دو بخش اصلی قارچ گردی عمومی و  قارچ گردی تخصصی برگزار خواهد شد.

قارچ گردی عمومی:

این سرویس برای تمامی علاقه مندان در رده های سنی متفاوت که متقاضی بازدید از مزارع پرورش قارچ و آشنایی با روند تولید آن طراحی شده است به شکلی که تنها شوق و علاقه درونی پیش نیاز حضور و شرکت در این نوع سرویس قارچ گردی است.

در این سرویس ها تلاش شده است تا با بازدید از مزارع مطرح پرورش قارچ کشور، ضمن تجربه یک روز به یاد ماندنی در عرصه تولید یکی از عجایب خلقت، سطح آگاهی بازدید کنندگان گرامی از پرورش قارچ خوراکی و نحوه تولید آن ارتقاء یابد.  لازم بذکر است در صورت وجود متقاضیان و رسیدن تعداد آنها به حد نصاب لازم، در سرویس قارچ گردی عمومی برنامه بازدید از مزارع  پرورش قارچ خوراکی دراروپا یا آسیا نیز برگزار خواهد شد.

 

قارچ گردی تخصصی:

این سرویس ها برای متخصصین و اهل فن با میزان آشنایی متفاوت طراحی شده به شکلی که در این بازدیدها با همراهی متخصصین بنام و مدیران  مزارع بنام و بزرگ قارچ کشور، عملا کلاس های آموزشی مناسبی برگزار خواهد شد و محل مناسبی برای تبادل اطلاعات و هم افزایی دانش تولید قارچ خوراکی بین اهل فن خواهد بود.

با توجه به سطح دانش و آگاهی این گروه از متخصصین و البته شوق و علاقه ایشان،  هاگ در این دروه قارچ گردی خود، سرویس قارچ گردی ویژه با امکان بازدید از مزارع مطرح پرورش قارچ خوراکی در اروپا و آسیا را تقدیم خواهد کرد. سرویس ویژه با بهره گیری از دانش روز مزارع بزرگ قارچ ضمن ایجاد امکان برای برقراری ارتباط و آشنایی با متخصصین فعال در اروپا و آسیا، در حقیقت کلاس  آموزشی و یادآوری پرباری برای متخصصین عزیز و محل تبادل اطلاعات مناسبی  خواهد بود.

مزایای سرویس های قارچ گردی هاگ:

  • این سرویس ها بر اساس سطح دانش و اطلاعات متقاضیان آن دسته بندی خواهد شد و هر برنامه بازدید برای گروهی با سطوح آگاهی برابر برگزار خواهد شد.
  • سرویس ایاب و ذهاب و پذیرایی در هر سرویس برعهده هاگ خواهد بود.
  • طول مدت سرویس های قارچ گردی در برنامه های داخل کشور بر اساس برنامه 1 و حداکثر 2 روز خواهد بود. بنابراین محل مناسب برای اسکان بازدید کنندگان گرامی در برنامه های بیش از یک روز  بر عهده هاگ خواهد بود.
  • در سرویس های ویژه قارچ گردی خارج از کشور نیز ایاب و ذهاب، اسکان ، تهیه بلیط،انجام امور اداری و روادید از خدمات هاگ خواهد بود.
  • یک گردش علمی جذاب ، به یاد ماندنی، پر بار با قیمت هایی مناسب مهمترین مزیت بهره گیری از سرویس های قارچ گردی هاگ است.
  • نظر به پهنای کشور عزیزمان و وجود متقاضیان و مزارع تولیدی در گوشه و کنار کشور، الحاق همراهان به گروه در مبدا حرکت یا مقصد امکان پذیر بوده و بدیهی این تصمیم بر محاسبه هزینه های قارچ گردی همراهان تاثیر گذار است.

هاگ